Skip to main content

Rhif 783]. Cyfres Newydd iji CHWEFROR, 1901. " Tr eiddo Ccesar i Casar, a'r eiddo Duw i Dduw" Y DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSÍAD. Rhagolygon yr Ugeinfed Ganrif, gan y Parch R. Thomas, Glandwr {Darhm)....................„.......... 45 Pnlpnd y Ganrif, gan y Parch M. P. Moses, Llanelli {Darlun)......................................... 53 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet. . 59 Marwolaeth Ýictoria {Darhm), gan Watcyn Wyn....... 61 " Iylenyddiaeth y Ganrif," gan Clwydwenfro............ 68 Colofn yr Emynau— Rhowch Ogoniant............................ 69 Y Ty Newydd yn yr Hendy.......................... 69 Rhai a Hnnasant.................................... 71 Helyntion y Dydd— Cyfarfod Cyntaf y Ganrif Ne\^'dd............... 73 Ysgol y Gwyrjfryn................................... 74 Byr-riodion.......................................... 75 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHoEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.