Skip to main content

Rhif 783] .\/ Cyfres Newydd 133. IONAWR, Î901. " Yr eiddoCeesar i Cmary «V eiMo Duw i Dduw." DAN OLYGIABTH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATGYN WYN, AMMANFORD. * CYNWYSjAD. Crefydd yn y Ganrif, gan y Parch ! L. Jones, Tynycoed. (Darlurì\..............................___...... 6 Duwinyddiaeth a'r Ganrif, gan John Morgan Jones, B.A., Aberdar (Darlun),............................. n Lrlenyddiaeth y Ganrif, gan WatcynWyn (Darlun)....... 16 Caniadaeth y Ganrif gan, Mr. M. O. Jones, Treherbert (Darlun)................................. ^.,.. 21 Gwleidiadaeth y Ganrif, gan y Parch. J, Towyn Jones (Darlun)....................................... 36 Addysg y Ganrif, gan y Parch. J. H. Parry, L,lansamiet (Daríun).................................... 34* ' Masnach y Ganrif, gan Mr. David Lloyd, Abertawe (Darlun)....................................... 40 LLANEUJ: ARGRAFFWYD A CHYHÔEDDWYD GAN B. R. RFES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.