Skip to main content

7 81]. [Cyfres Newydd 132 RHAGFYR,, 1900. Yr eiddo Ccesar i Casa.r, aV eiddo Duw i Dduw." DIWYGI DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Ymdaith y Ganrif 1900 a'i Mynediad Allan, gan Watcyn Wyn. . 257 Ein Henwad : Ei Fanteision a'i Beryglon, gan y Parch. D. Silyn Evaus, Aberdar.............."......................... 360 Eiddo heb ei Feddianu.................................... 361 Portha—Bugeilia, gau y Parch J. D. Jones, Abercanaid........ 364 " Y Meistr-Gristion " ...................................... 368 Cyfeillach Grefyddol...................................... 371 Y Goìofn Farddonol— Yr Aradr........................................ 372 Aderyn bach a'r Eryr................................... . . 373 Gair at ein ílysgoiion Sabbathol........................... -374 Y Genadaeth gan Mrs Bryson. Tientsin..................... 375 Nodweddion Cymeriad yr Apostol Paul, gan Mr D. Ladd Davies, Caerdydd........................................ 376 Y Bara Bywiol, gan Ap Hugh............................. 382 Caru ỳjj Feiblaidd ...................................... 385 Selyntion y Dydd — Parch M. C. Morris Ton..........................----- 386 Aberdar............................................. 386 Tynu at y Diwedd .................................. 387 Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg..........................., 388 Byr-nodion......................•...................... 389 LLANELLI : ARGRAEFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERNARD REES A'l FAB PRIS TAIR CEINIOG.