Skip to main content

EhiF 779"]. ..... [CyFRES Newydd 130 HYDREF, 1900. " Yr eiddo Cmsar i Casar, aW eiddo Duw i Dduw." Ÿ DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y diweddar Barch. Caleb Morris (Darhm), gau R.T............. 293 Y Pwys i Flaenoriaid Eglwysig i Ymgydnabyddu â Mudiadau Cyhoeddus ein Henwad, gan Mr John White, Bryn, Llanelli. 298 Myfyrdodau Min Hwyr, gan y Pareh D. Leyshon Evans, Bargoed 303 Colofn yr JEmynau— Gwahoddiad i ddilyn Iesu........................... 305 Siars i Weinidog, gan Watcyn Wyn............., ......... 306 Y Niwed o Wrthwynebu .................................. 311 Y Cryd.................................................. 311 Y Golofn Farddonol— Y Dderwen .....c...;___............."............ 312 Etholiad Cyfíredinol..................................... 313 Tysteb Hwfa Môn...................................... 314 11 Y Meistr-Gristion "...................................... 315 Llyfrau Newyddion___.................................... 316 Ein Peryglon yn nglyn a'r Sabbath.......................... 318 Pethau Bychain .......................................... 321 Hehjntion y Dydd— Dwy Eisteddfod yr un Wythnos .................... 321 Eisteddfod Lerpwl . *..,............................ 322 Arddangosía Llanelli.............................. 323 Byr-nodion .,,..,,,...................................... 324 LLANELLI ; ABGEAPFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERNAED KEE8 a'i FAB PRIS TAIR CEINIOG.