Skip to main content

Eeif 778"]. [Cyfres Newydd 129 MEDI, 1900. u Yr eiddo Ccesar i Ccnsar, à'r eiddo Duw i Dduw." y DIWYGIẄI DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Lleoedd Dyddorol, gan Wateyn Wyn......................... 261 Yr Addoliad Cyhoeddus, a'i Eagolygon ar Ddiwedd y Ganrif, gan y Pareh L. Jones. Tynycoed........................, 265 Yr Eglwys a'r Oes gan y Pareh M. P. Moses, Llanelli.......... 270 Myfyrdodau Min Hwyr gan y Parch D. Leyshon Evans Bargoed.. 274 Nodweddion Maldwyn, gan y Parch G. Penrith Thomas, Perndale 275 Y Golofn Farddonol— Aelwyd fy Mam..................................... 278 Llaw-lyfrau Undeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Cymru. ... 279 Colofn yr Fmynau — ' Dych^el, fy enaid, i'th orphwysfa.'..........,....... 280 Ymwybyddiaeth.......................................... 280 Gweinidogaeth Caniadaeth y Plant yn yr Ysgol Sabbathol a'r Cysegr gan Mr W. Gwynne Smith, Birchgrove.......... 281 Hehjntion y Dydd— Planhigyn Blodeuog Ehvfedd........................ 286 Y Streic ar y Taff.................................. 287 Ehyfel Afîrica, a'r Etholiad Cyffredinol................ 288 Ffon Bara.....................,......•................... 288 Creulonderau Eilun-addoliaeth.............................. 289 Cyfundeb Dwyreiniol Morganwg....................... .... 290 Byr-nodion ____........................................ 292 LLANELLI ? ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERNABD SEES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.