Skip to main content

Ehif 777]. [Cyfres Newydd 128 AWST, 1900. " Yr eidclo Ccesar i Casar, a'r eiddo Duw i Dduw." Y DIÌIÍYGIWR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Yr Undeb yn Mborthmadog, trwy ddrychau " Lleygwr " ...... 229 Oedfaon gyda Tanymarian,gan Mr W. J. Parry.Ooetmor,Bethesda 234 Yr Addoliad Cyhoeddus, a'i Eagolygon ar Ddiwedd y Ganrif, gan y Parch L. Jores, Tynycoed.......................... 237 Ehai o Gjfarfodydd yr Undeb .............................. 242 Iorddonen AYen, gan Hwfa Môn ............................ 243 Gohebiaethau — Dau Forwr................................ 244 Myfyrdodau Byrion, gan y Parch D. Leyshon Evans, Bargoed . . 245 Y Golofn Farddonol— Cerdyn Coffa David Jenkyn___,........................247 Bwthyn fy Mam................................... 248 Darlleuwyr Llyfrau........................................ 248 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet..... . 249 Llyfrau................................................. 251 Colofn yr .Emynau— Tywys Fi. Englyn—Mwy o Dduw.................................... 252 Cenadaeth Undebol ac ar yr un adeg, 1901................... 253 Beìyntìon y Dydd — Cyfarfodydd yr Undeb .............................. 258 Ehyfeloedd Aiîrica a China -----,........... ...... 25S Cyhoeddi Eisteddfod Merthyr ........................ 259 Byr-nodion .............................................. 259 LLANELLI : ARGRAFFWYD A CIIYHOEDDWYD GAN BERNARD R. REE8 A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.