Skip to main content

Ehif 7:7.6.]. [Cyfres Newydd 127 GORPHENHAF, 1900. 11 Yr eidclo Casar i Ccesar, a'r eidäo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR WATCYN WYN, AMMANFORD. ÇYNWYSIAD. Cadeirydd Uudeb yr Annibynwyr Cynireig aaa 1900 gan Watcyn Ẃyn,..........,........................ 197 Bodolaeth Duw, gan y Pareh D 0 Davies, Gowerton . =........ 199 Joseph yn Esiampl, gan Mr John Nicholas, Tabernael, Llanelli. . 203 Gwers i Weddiwyr..... .................................. 206 Stori Gymreig,— Èin Proffeswr, gan G........................ 207 Y Beibl................................................. 210 Oedfaon gyda Tanymarian, gan Mr W J Parry,Coetmor,Bethesda 211 F Golofn Farddonol— Gwen ar y Galon ................................... 215 Er cof am Mrs. Sarah Davies, Ponkey.................. 216 Siars i Ddiaconiaid, gan y Parch T. M. Eees, BucMey.......... 217 Gronynau................................................. 222 Bedd y Crwydryn.................................. ....... 2J3 Cariad at y Beibl.................................... .___ 224 Belyntion y Dydd— Canol y Flwyddyn.................................. 225 Y Dwymyn Eyfel..................................225 Llyfrau................................................... 226 Byr-nodion............................................... 227 LLANELLT : ARGRAFKWYD A CHYHOEDDWyD GAN BERNARD K. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.