Skip to main content

Ehif 774]. [Cyfres Newydd 125 MAI, 1900. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." Y DIWYGIWR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y Diweddar Dr. Thomas Charles Edwards, gan E. T........... 133 Yr Eglwys Lwyddianus, gan y Parch E. H. Davies, Bethania, Llanon .......................................... 139 Storiau Cymreig— Canu Cnul. gan Watcyn Wyn ac Elwyn................ 143 Crefydd yn Neheu Anierica, gan Mr W. J. Parry, Coetmor, Bethesda....................................... 145 Emyn—Tlodi Ysbryd...................................... 147 Myfyrdodau Byrion, gan y Parch D. Leyshon Evans, Bargoed. . 148 Y Parch D. P. Davies, Penmaenmawr, gan y Parch J. Arfon Davies, Llanfairfechan..................(DarlunJ 150 Liyfrau................................................ 153 Dylanwad Cristionogaeth ar Amgylchiadau Tymhorol, gan y Parch J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail................... 153 Sectau Crefyddol yn Ewssia.....„.......................... 159 Gronynau............................................... 159 Gwerth Arianol Shalcespeare»............................... 160 Englyn—Y Ser..,......................................... 160 Helyntion y Dydd— Cyfarfod Lloyd George yn Mangor.................... 160 # Cyfarfod Tysteb Towyn.............................. 161 Yes. if you please........................................ 163 Byr-nodion .............................................. 163 LLANELLI : ARGRAFEWYD A CHYnOEDDWYD GAN BERNAED R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.