Skip to main content

Bhif 772]. ["Cyfres Newydd 123 MAWRTH, 1900. " Yr eiddo Ccesar i Cmar, a'r eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Darlnn y Diweddar Barch. John Thomas, Bryn, a'i Briod ar en Priodas Enraidd.......................... 68 Y Diweddar Barch. John Thomas, Bryn, gan Taborfryn.. 69 George Moore a'i Gyfaill............................. 77 Ein Safle fel Ymneilldnwyr ac Annibynwyr yn Ngwyneb Tneddiadau yr Oes, gan Proff. D. Morgan Eewis,M.A., Aberystwyth...................................... 78 Storiau Cymretg,—Kenvyn Williams a'r Ffeirad, gan Elwyn a Watcyn Wyn........................ 85 Cofìant a Phregethan y Parch. Caleb Morris............ 92 Y Golofn Farddonol— Y Diweddar Barch. J. Thomas, gynt o'r Bryn, Llanelli.................................... 93 Y Rhagolwg yn China, gan y Parch. G. Owen, Peking. . 94 Helyntion y Dydd— Y Rhyfel .................................... 97 Cyfarfyddiad y Senedd ........................ 97 Cymru a'r Rhyfel.............................. 98 Glandwr, Abertawe, a'r Cylch .................. 98 Byr-nodion.........................................« 100 LLANELLI: AHGBÄ.FFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERNABD R. BEES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.