Skip to main content

Ehif 768]. ["Cyfres Newydd 119 TACHWEDD, 1899. " Yr eiddo Cmar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw" Y DlWYGilíR. DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Ein Dyledswydd fel Anghydffurfwyr yn Ngwyneb Ysbryd Def- odol yr Oes, gan y Pareh. J. Towyn Jones, Owmaman.... 325 01iver Oromwell, gan Ap Hugh............................ 331 Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth.............................. 335 ¥ Parch. J. Foulkes, Aberafou, (Darlun.J gan y Parch. W. Williams, Maentwrog.............................. 336 Ustus Heddweh Mewn Penbleth........................... 340 Pregeth Angladdol, gan j Pareh W. Davies, Llandilo.......... 341 Y Goloen Èarddonod — Priodas Euraidd Dr. a Mrs. Owen Evans, Llundain.... 345 Y Genadaetb, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet........ 346 Llyfrau................................................. 348 Cyfarfodydd Mawrion yn Lloegr ac America.................. 351, Cof................................................. 352 Y Pfigwr IIÌI........................................... 352 Siarad a Chwerthin yn yr Addoliad........................ 353 Dyn a'r Trychfìlod........................................ 353 Helynmon y Dydd— Y Diweddar Bareh. W. E Davies, Bethlehem a Pheny- banc, Llandilo ................................. 354 Angladd Dau o Hen Frodorion Brynaman............ 354 Y Ebyfel......................................... 355 Cyfarfyddiad y Senedd........................... 355 Byr-aodion............................................... 356 LLANELLI: ARGHtAEFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERBTABD R. EEES A'l FAB. PRíS TAIR CEtNIOG.