Skip to main content

Ehif 765]. [Cyfres Newydd 116 AWST, 1899. " Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ayr eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, GLANDWR. WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Peryglon a Gobeithion yr Eglwys yn Ngwyneb Nodweddion yr Oes, gan y Parch. B. Davies, Treìech..................... 229 Irfon Meredydd, Stori Gymreig. gan Elwya a Watcyn Wyn ..... 237 Haelioni Crefyddol, gaa Mr. üavid Lìoyd, Abertawe .......... 242 Y Proff wyd Daniel, gan Mr. D. Matthew Thomas, Penygroes..., 245 r Golofn Farddonol.........................._.............. 248 Dafydd Lewis, y Goes Bren, gan Mr. D. W. Lewis, Brynaman... 249 CüLOFîí YR EMYNAU — Buddugoliaeth Calfaria................................ 250 Cofiant y Parch D. Eoberts, Wrexham....................... 251 Y Eheol Euraidd yn Mywyd Iesu, gan W. B. W............... 253 Disgyniad Crist i ílffern.................................... 254 Ehyddid. ..................................,.............. 254 Llyfrau................................................. 255 Helyntion y Dydd— YGwyliau................:........................... 257 Eisteddfod Caerdydd .................................. 257 Yr Undeb yn Llanelli.................................. 258 Pencader ac Alltwallis.................................. 258 Ffaldybrenin ac Esgairdawe...........,................ 258 Oyfundeb Dwyreiniol Morganwg............................. 259 Byr-nodion................................................. 260 LLANELLI; AEGEAPFWYD A CHYHOEDDWYD GAN BERNAED E. EEES A'i FAB. PRIS TAIR CEINIOG.