Skip to main content

Ehif 7 l~\. [Oyfees Newydd îf2 EBRILL, 1899. 11 Tr eidäo Ccesar i Ccesar, aìr eiddo I^iw i J)duw." Y Dltf DAN ÓLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Athraw Newydd Aberhonddu, Mr. Thomas Rees, M.A., Coleg Mansfield, Rhydychen, (Darhm)......................... 101 Pynciau Ysgrythyrol, gan y Parch. J. Evans, Bryn, Llanelli..... 104 Capel Newydd Noddf a, Senghenydd....................... . 107 Irfon Meredydd. Stori Gymreig, gan Elwyn a Watcyn Wyn..... 108 Pabyddiaeth y Presenol, gan y Parch. H. I. Jones, Porthmadog. 112 Symud, gan Mr. D. R. Williams, Pontardulais................ ] 14 Cofìant y Parch. J. Tbomas, D D., Lerpwl..................... 116 Buddugoliaethau Crist, gan Parch. T. Edmunds, A.T.S. Hirwain. 119 Y Golofn Farddonol— ' Daeth amser i'r Adar Ganu.'.............. ........... 121 Y Diweddar Isaiah Davies, Maesteg,gan R. E. P.............. 122 Y Gwahaniaeth rhwng Edifeirwch Duw ac Edifeirwch Dyn, gan Mr. D. J. Wilüams, Bethel, Aberdar..................... ] 24 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet........ 125 Mawredd Efydd a Gallu Gweddi, gan Mr. D D Eoberts,Aberteifi. 127 Helyntîon y Dydd— Araeth Lloyd George ar Gwestiwn Addysg Enwadol........ 129 ' I ba le yr ydym yn Myned '............................ 129 Y Parûh. J. Towyn Jones............................... 130 Llyfrau................................................... 130 Byr-nodion................................................ 132 LLANELLI; ABGEAFEWYD A CHYHOEDDWYD GAN BEENABD E. EEES A'l EAB. PRIS TAIR CEINIOG.