Skip to main content

ratfiiwiii.n» Ebif- 768"]."- [Cyeres Newydd 109 Y DlWYGlWfl. IONAWR, 1899. " Yr eiddo Casar i Ccssar, à'r eiddo Duw i Dduw." , DAN OLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y Parch. Henry Arnold Thomas, M.A------...-----......... 5 Darlun Cadeirydd TJndeb CynulUidJaol Lloegr a Chymru. IrfonMeredydd, Sfeori Gymreig, gan Eiwyn a Watcyn Wyn. 7 Yr Hen Ffydd inewn Gwisg Newydd,gan y Parcli. M. Penry Moses, Llanelli.................................... 11 Y Moddion Goreu i Ochelyd Strikes, gan Mr. J. D. Bichards, Ysgol y Gwynfryn............. -................... 16 Ein Henwad.gau Mr. W. Williams,Wern,Glandwr,Abertawe 20 Mrs. Anna Wílliams, Ffynonwen, Gapel Isaac............ 23 Y Genadaeth, ^an y Parch J. Hywel Parry, Liansamlet----- 24 Cöedwigoedd Mawrion......■....'........................ 26 Y Goloen Farddonol —■ Y Dyfódol........................................ 27 Llyfrau................... ..........-................. 2Ö Yr Ymwelydd Cristionog;ol,gan y Parch W. Thomas,Whitland 29- Darlun Cadeìryäd yr Undeb Cymreig. HELYNriON Y DYDD— ■ -■ Y Diweddar Barch Michaei D Jonea, Bala............ 33 Agoriad Ebenezer, Brynaman...... ......----- 34 Blaenor y Blaid....................'.—.........'.. 34 Byr-nodion........................:.......-----........ 35 LLANELLI: ARGRAFEWYD A eirrnOEDl) WYD GAIT BERÎÎARD R. REE9 a'i EAB, PRIS TAIR CEINIOa