Skip to main content

Rhif 753"). ["Cyfres Newydd 104 AWST, 1898, " Yr Hddo Cmar i Ccesar., tfr eiddo I)uw i Dduw." ii; ii ) i - - - ■' ■■ - i ' iii . DAN OLYGIAETH ¥ PARCH B THOMAS, GLANDWR. —A— WATCŶN WYN, AMMANFORB CYNWYSIAD. Beth am y Beibl ?../.... ......................... 22.9 Irfon Meredydd, Stori Gymreig.gan Elwyn a Wateyn Wyn 232 Y diweddar Mr. John Jones (Ap Caradog), gan lì.T. ... 237 Eglwys Euìg's Cross, Llundain ...................241 Pa fodd i dreulio Gwyliau, gan Miss A. Jones, Mountain Ash .....;.".' .........••.......... ............ 242 Y Golofn Farddonol— Y Gân Sydd W.ell............ . , .,,,...,,,,.,. 246 Y Genaáaeth, gan y Parch. J- Hywel Parry, Liansanj'let . 248 | Llyfrau.....:....'................................ 249 ; Cyfarwyddiadau i Deithwyr............................ 250 : Y Gymanfa Lwyddianus........... ..... ........... 251 í Eisteddfod Genèdlaethol Ffestiniog, 1898................ 255 ! Helyntion y Dydd — Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd........ 257 Deẁis Beirniaid yr Eisteddfod Genedlaetbol.......... 258 Y Strike o hyd............. . -.......... ■........ 258 Byr-nodion ...,..,...............-----.............. 25.9 LLANELLI: ARGRAFFWYD A OHSTHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB, i t" ? ' í-v C— PRIS TAIR CEINIOG,