Skip to main content

Ehif 752"]. , [Cyeres Newydd 103 Y DIWYGIWR. GORPHENHAF, 1898. " Yr eiddo Casar i Ccesar, «V eiddo Duẁ i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, GLANDWR. —A— WATCYN WYN, AMMANFOBD. CYNWYSIAD, Henadur C. R. Jones, Y.H., Llanfyllin. (Cadeirydd yr Undeb Cymreig,) Darlun........................ 197 Irfon Meredydd, Stori Gymreig, gan Elwyn a Watcyn Wyn Ü00 Bedyddio Babanod, gan y Parch. J. D. Jones, Abei*canaid. 205 Arferion Maldwyn, gan Penrith ....................... 208 Diffyg Treuliad yr Ymborth a'i Achosion^gan Carnero..... 210 Y Goloen Faeddonol— Y Bardd a'r Gwanwyn-----......................... 213 Yr Arwyddion o'r Golwg, gan y Parch. W. Tibbott, Cadoxton, Barry............................... 214 Yr Ysgol Gan yn Nghymru, gan y Parch. D. 01iver Davies, Gowerton.............................----- 217 Llyfrau............................................219 Eglwys King's Cross, Llundain........................ 220 Undeb yr Annibynwyr Cymreig yn Llundain.............. 222 Helyntion y Dydd- Yr Undeb Cymreig yn Llundain................... 225 Yr Undeb yn Llanelli............................. 226 Y Cadeirydd yn Sir Gaerfyrddin.................... 227 Cofnodion Enwadol................................... 227 LLANELLI: ARaRAEFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. FBIS TAIR CEINIOG.