Skip to main content

Ehif 751]. [Cyfres Newydd 102 Y MYGIWR. MEHEFIN, 1898. u Yr eiddo Ccesar i Ccesar, ctr eiddo Duw i Ddmo." DAN OLYGIAETH Y PARCH, R. THOMAS, GLANDWR. WATCYN WYN, AMMÄNFORD. CYNWYSIAD. Y Diweddar Barch J. Jones, Soar, Maesteg, (Darlun), gan y Parch. W. E. Bowen, Carmel, Maesteg.........165 Irfon Meredydd, Stori Gymreig, gan Elwyn a Watcyn Wyn 171 Bedydrlio Babanod, gan y Parch. J. D, Jones, Abercanaid. 176 Goleuni, gan W. J, Thoinas, Abercanaid................ 179 Y Golofn Farddoîíol— Y Morwr....................................... 182 Glynu wrth y Faner ........... .................. 183 Gladstone wedi Marw ! gan R. T........................ 184 Darlun o Mr. Gladstone........................... 185 Er Cof am William Ewart Gladstone, gan Watcyn Wyn 186 Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru................. 188 Eglwys King's Cross, Llundain....................... 190 Llyfrau............................................. 192 Cofnodion Enwadol...............................• 193 Byr-Nodion ___,................................... 195 LLANELLI: ARGEAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. B. BEES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.