Skip to main content

Bhif 749"]. [Cyebes Newydd 100 Y WWYGIWR. EBRILL, 1898. 11 Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo JDuw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, GLANDWR. —A— WATCYN WYN, AMMANFOSD. CYNWYSÌAD. Ffynonell y Syniad o Grefydd, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet............................ 101 Irfon Meredydd, Stori Gymreig, gan Elwyn a Watcyn Wyn 106 John Wesley a'r Ehegwr............................... 108 Bedyddio Babanod, gan y Parch. J, D. Jones, Abercanaid. 109 Diffyg Treuliacl yr Yinborth a'i Achosion, gan Carnero,... 112 Arferion Maldwyn. gan Penrith..... .................. 114 Cynghor Cenedlaethol yr Eglwysi Ehyddion............. 116 Y Golofn Fabddonol— Penillion Coffadwriaethol i Emrys Evans.......... 118 Y Genadaeth, gan y Dr. Griffith John................... 120 COLOEN YB EMYNATJ— Ffydd, Gobaith, a Chariad*....................... 122 Mantais Addysg Grefyddol yn y Teulu er cymwyso Aelodau Defnyddiol i Gymdeithas, gan J. T. Davies, Ysgol y Gwynfryn................................... 123 Helyntion y Dydd— Gwyl Dewi.................................... 125 Llyfrau ............................................. 128 Ail-ágoriad Capel Libanus, Llanelli.................----- 129 Cofnodion Enwadol..........................,...... 130 Byr-Nodion .,..... -----........................... 132 LLANELLI: ARGBAPEWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. E. BEES A'l FÀB. PBIS TAIR CEINIOG.