Skip to main content

Ehif 747]. [Cyfres Newydd 98 CHWEFROR, 1898. " Yr eiddo Ccèsar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R THOMAS, GLANDWR. - A— WATOYN WYN, AMMANFOBD CYNWYSIÄlD. " Cyinundeb y Cristion a Duw," gan Elfed .........___ 37 Irfon Meredydd, Stori Gymreig, gan EJwyna Watcyn Wyn 41 Bedyddio Babanod, gan y Parch. J. D. Jones, Abercanaid. 46 Yr Eglwysi Gweigion, gan John Jones.................. 50 Y Golofn Farddonol,— Caesar—Yr Arena................. ... .... .. 53 Rlaenbr twf o'r N~ef................ .. 54 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet . 55 Llyfrau ... .................................... 56 Cyuideithas Ddarbodol y Gweinidogion ................ 58 Yr Annibynwyr a'r Diwygiad ' Methodistaidd'.......... 59 Pulpud Philadelphia, Caerfyrddln— Perthynas gwaithyr Ysbryd Glau àg Achubiaeth Pechadur, gan y Parch. T. W. Morgan, (Darlun oV Owtìnidog) 61 Gronynau. .: ................................. 66 Helyntion y Dydd — ^ Aflonyddweh St. Asaph......................... 67 Byr-Nodion ................................. ..... 68 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B, R. REES A'l FAB. P&IS TAIR ÇEINIOG.