Skip to main content

Ehif 746]. [Cyfres Newydd 97 Y DIWYGIWR. IONAWR, 1898. " Yr eiddo Ccesar i C<esar, a'r eiddo Buw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH, R. THOMAS, GLANDWfi. —A— WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIA.D. Gwaith y Tadau Annibynol yn Nghymru, gan Llewelyn Williaras, M.A., Bar-Gyfreithiwr.... ......... 5 Irfon Meredydd, Stoti Gytnreig, gan Elwyn a Wateyn Wyn 11 Hanes Eglwys Carfan, Penfro, gan y Parch. L. James, Brynbank.................................... 13 Arferion Maldwyn, gan Penritb, Ferndale............. 18 Zoroaster......................................... 20 Y Golofn Fabddonol— Pedwar Mesur ar Hugain...................... 21 Canmlwyddiant yr Achos yn Salem Llanymddyfri, gan Taborfryn, Llanelli.......................... 25 Y Genadaeth, gan y Parch J HywelParry, Llansamlet .. 29 Helyntion y Dydd — Dechreu Biwyddyn Arall...................... 31 Parch D, Stanley Davies, Llanbrynmair .......... 32 Undeb yr Annibynwyr Cymreig................. ----- 33 Cofnodion Enwadol ................................ 34 Emynau.......................................... 35 Byrnodion ........................................ 36 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PÄIS TAIR CEINIOG.