Skip to main content

^~-ìj <. Ehif 745]. [Oyfres Newydd 96 Dioiygioif. RHAGFYR, 1897. " Yr eiddo Ccesar i C<e$ar, aW eiddo JDuw i Däuw." DAN OLYGIAETII Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. -—A— WATCYN WYN, AMMANFOBD. CYNWYSIAD. John Evans, Eglwysbach, gan Watcyn "Wyn............ 351 Y Ddwy Ddameg, gan R. T.......................... 305 Nodiadau Byrion ar hanes y Creu yn Genesis, gany Parch T Sfcephens, B.A., Wellingborough.............. 372 Cymhwysderau Gofynol i wneud athraw da yn yr Ysgol Sul, gan Preswylydd y Gareg ................... 374 Y Golofn Farddonol— Bedd Gwag y Gwaredwr....................... 377 Moses ar ben Pisgah........................... 378 Yn y Niwl............,.................... 379 Y Genadaeth—Barotonga Heddyw, gan y Parch John J K Hutchin..................................... 379 Yr Eglwysi Gweigion, gan John Jones................. 382 COLOEN YR EMYIíATJ— Hyder yn Nuw..................;............ Dyddoroì i Fyfyrwyr, gan Clwydwenfro............. Ymweliadau Dwyfol............................. Llyfrau...................................•...... Helyntion y Dydd— Y Groeswen, a'r Methodistiaid................ Cofnodion Enwadol................................ Byr-nodion........................................ 384 385 386 387 390 392 393 LLANELLI: ARGRAFEWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. RBES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.