Skip to main content

K(^-o< Ehif 744]. [Cyfees Newydd 95 Y Diaiygi TACHWEDD, 1897. " Yr eiääo Ccesar i Ccesar, aìr eiädo Duw i Ddmop DAN OLYGIAETH Y PAHCH. B. THOMAS, GLANDWS. WÁTGYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIâD. Annibyniaeth yn Brynainan, gan Watcyn Wyn.......... 329 Adgof ain un o'r Grandawyr gofir Genyí, gan Tawelfryn,. . 331 Anerchiadau Cyíeillach Grefyddol Cymanfa Efestiníog,1889 (O Nôdlyfr Geralit, Maentwrog)...............333 Y Ddiweddar Mrs. Mary Evans, Rhydywalchen, gan y Parch. Lewis James, Brynbank................. 335 Cymhwysderau Gofynol i wneud Athraw da yn yr Ysgol Sul, gan Preswylydd y Gareg................... o36 Gyda'r Beirdd, gan y Parch. Ben Davies, Panteg......... 339 Llyfrau.............................................. 341 Y Golofn Fabddonol— Odlau Hiraeth ar ol y diweddar Barch. John Elias.. 343 Awduriaeth Epistol Iago, gan y Parch. J. Foultes, Aberafon. 345 Efurf' y Gwasanaeth Cyhoeddus yn ei berthynas a'r To Ieuanc. gan y Pa,rch. G. Penar Griffiths, Pentre.. ., 347 COLUFN YB EMYNATJ— Profìad y Cristion............................. 351 Tennyson yn Nghymru, gan G....................... 351 Gwyl Hydref ol yr Undeb Cynulleidfaol yn Birmingham... 353 Y Diweddar Dr. Vaughan, Deon Llandaf ............. 354 Helyìntion y Dydd— Ehagolygon y Gauaf Dyfodol—Yr Ochr Dywyll.... 355 Yr Ochr Oleu................................ 356 Ein Colegau Unwaith Eto........................ 357 Cofnodion Enwadol................................... 359 Byr-nodion........................................... 360 LLANELLI: ABGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. E. EEES A'l FAB. PBIS TAIB CEINIOG.