Skip to main content

(^eif' ar-TP-T^ Ehif 741]. [Cyfres Newydd 92 Y DioiygiaiF. AWST, 1897. " Tr eidäo Ccesar i Ccesar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH, R. THOMAS, GLANDWE. WATCYN WYN, AMMANFOED. CYNWYSIA.D. Darlun o Gadeirydd yr Undeb am 1.897................... 232 TJndeb yr Annibynwyr Cymreig yn Lerpwl, gan E. T...... 233 Y Cwräd Eglwys, gan y Parch. D. J. Ẅilliams, Saron, Tredegar.................................... 2-38 Anhawsderau'r Gweinidog, gan Tiniotheus .............. 242 Gronynau........................................... 245 Moses, gan Mr. John Edwards, Treharris................ 246 Mr. Álfred Thomas (darlun), gan Frodor o Wengroes___ 249 Y Golofîí Farddonol.— Jiwbili y Frenines.............................. 251 Anerchiad mewn Cymanfa Ganu yn Bethlehem, Pentyrch, gan Mr. T. Price................................ 252 Gwlad y Matebeleaid, gan y Parch. Bowen Eees.......... 254 Briwsion ..... .................................. 255 PWLPTJD EBENEZER, TONYPANDY— Dyledswydd yr Eglwys at yr Oes sydd yn Codi, gan y Parch. E. Eichards (darlun o'r Oweinidog)......., 257 CyfundebDwyreiniol Morganwg........................ 262 Helyntion y Dydd— Ein Colegau.................................... 263 Cyhoeddiad Ffestiniog ......................... 263 LLANELLI: ABÖRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. B. BEES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.