Skip to main content

Ehif 738]. M.ÄL 1897. " Yr eidäo Cmar i Cmar, a'r eicldo Buio i BduwP DAN OLYGIAETH Y PARCH, E. THOMAS, GLANDWR. WATCYN WYN, AMMANFORD CYNWYSIAD. Anfarwoldeb : Parotoad yr Hen Destameut, gany Parch D. Wynne Evans. Llanelîi.............; .......... 137 Gyda'r Beirdd, gan y Parch Ben Davies, Panteg ..... .'. 142 Y Diweddar Dr. J. A. Jones, Y.H., Llanelli (Darlun), gan y l'arcli. B, Evans, Llanelli .................. 145 Dalen yr Hynafìaethydd, gan Clwydwenfro .......... 14í) Hunan-Ddiwylliant, ganMr. J. ParryDavies, Blaenclydach 151 PWLPUD AbERTEIFI — Pregeth gan y Parch T. J. Morris (Darlun oV Gfwé'rädog) 153 Y Golofn Fahddonol— Er Cof am Mrs. Pollie Grimths, Ciliau Isaf, Dyfed . .155 COLOFN YB, EmYNAII — Dymuniad aui y Cawodydd .................... 157 Llyfrau....................................... ì'57 Henry Drummond, gan y Parch, T. Gwyn Thomas, Brigg 158 Llefaru a Dystawrwydd................................ 160 Moses, gan Mr. John Edwards, Treharris ..-----........ 161 Helyntion y Dydd— Brwydr Lleoliad Swyddfeydd y Brifysgol.......... 163 Beth am uno ein Colegau ?...................... 1,(53 Ymwelìad a'r Ühondda............. ........ 1 '54 Marwolaeth Mrs. Davies, Towy Villa, Llandilo .... Ifi4 Cofnodion Enwadol................................. 165 Byr-nodion ........................................ 166 LLANELLI: ARGRAFFẀYD A CIIYHOEDDWYD GAN 13. R. REES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.