Skip to main content

Ehif 727.] [Cyfres Newydd 78. DIWYGIWR. MEHEFIN, 1896 " Tr eiddo Ceesar i CcBsar, a'r eiddo Duw i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH R THOMAS, GLANDWR. — A— WATCYN WYN, AMMANFORD CYNWYSIAD. Annibvniaeth yn Sir Gaerfyrddin, gan WatcjTi Wyn...... 165 Yr Egìwys a'r Cloff, gan y Parch. T. H. Thoinas, Taibach 168 Y Diweddar Barch. Stephen Davies, Peniel, gan y Parch. Stephen Thonias, Blaenycoed.................. 173 Nodweddion Pregeth Dda, gan y Parch. W. G. Richards, Llanelli, Brycheiniog...................... 176 Lle Merch mewn Cymdeithas, gan Mrs. Williams, Plasruarl 179 Y Golofn Farddonol.— Y Ddwy Wlad................................ 181 Y Wylan................................... 181 " Chnstrian Doctrine "—Dr. Dale, gan y Parch.W.Glasnant Jones, Libanus, Llanelli.. ..................... 182 Llythyr.......................................... 185 Colofn yr Emynau.— Gweddi'r Meddwyn........................... 186 Profedigaethau Bychain............................... 186 Y Genadaeth, gan y Parcb. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 187 Hunan-gofiant John Jones, Llangiwc................... 190 Helyntion y Dydd.— Y Sychder..................................... 192 Y Noson Fawr.............................. 192 Yr Undeb Cynulleidfaol ....................... 192 Saethau Byrion...................................... 193 Cofnodion Enwadol ................................ 194 Byr-nodion ......................................... 195 At ein Gohebwyr ................................... 196 LLANELLJ: ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. PRIS TAIB CEINIOO.