Skip to main content

Ehif 726.] [Cyfres Newydd 77. DIWYGIWR. MAI, 1896 " Yr eiddo Cmar i Cmar, a'r eiddo Buw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWfi. —A— WATCYN WYN, AMMANFOED. CYNWYSIAD. Gerddoriaeth y " Caniedydd Cynulleidfaol," ganMr. H. Howells, Board School, Pentre, Rhondda ......... 133 Yr Ysbryd Glan, gan y Parch. D. Wynne Evans, Tabernacl, Llanelli...................... ............... 139 Diwygio yr Ysgol Sabbathol, gan Ap Hugh ............ 146 " Christian Doctrine "—Dr. Dale, gan y Parch. W. Glasnant Jones, Libanus, Llanelli.......................... 148 Y Golofn Farddonol — Yr Odfa Weddi................................. lól Er Cof........ ............................ 151 Cywion y Coed................................ 152 Y Cryman .................................. 152 Y Wyneb................................. 152 Díarebion Arglwydd Beaconsfield......... ......... 152 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 153 COLOFÎÎ YR ÉmYNAU. — Emyn Dirwestol............................... 154 " Barna dy Gymydog mewn Cyfiawnder," gan y Parch. Tafwys Jones, Berwydd........................ 155 Glanweithdra...................... .............. 156 Helyntion y Dydd— Tren yr Wyddfa............................... 157 Marwolaeth y Parch. Jonah Evans, Llansawel.. .. 157 Bill Addysg ...... ...................... 158 Y Budget..................................... 158 Eisteddfod Llandudno...... .................. 159 Llyfrau.............................................. 160 Cymdeithasau Newyddion............................ 161 Cofnodion Enwadol...............:................ 162 Byr-nodion.......................................... 162 ^LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l FAB. I PB.IS TAIR CEINIOG.