Skip to main content

\Jk ^UA^^ dL^^uL Rhif 725.] [Cyfres Newydd 76 DIWYGIWR. EBRILL, 1896 " Tr eiddo Ccesar i Casar, a'r eiddo Dmo i Dduw." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR. —A— WATCYN WYN, AMMANFORD. CYWYSIAD. Eniynau y " Ganiedydd Cynulleidfaol," gan y Parch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail.........................101 Gofynion yr Amserau oddiwrth yr Eglwysi, gan y Parch. E. Powell, Pontardulais......................... 107 YEhagrithiwr....................................... 109 A ydyw Arwyddion yr Amserau yn Ffafriol i Lwyddiant Crefydd, gan y Parch. O. R. Owen, Glandwr........ 110 Barddoniaeth y Beibl, gan y Parch. H. Parry Thomas, Birkenhead......... ........................ 113 Y Goloen' Fabddonoi.— Penillion Coffadwriaethol........................... 120 STn yr America, gan Cynfal.............................. 121 COLOFN YR EMYNATJ— Son am Iesu...................................... 124 Tomorrow, Lord. is Thine.......................... 124 Hyfrydwch Cymanfa'r Saint....................... 125 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 125 Helyntion y Dydd—- Prif-ysgol Cymru............................... . 127 Ein Colegau a'r Brif-ysgol........................ 127 Marwolaethy Parch. Gethin Davies, D.D., Prif-Athraw Coleg y Bedyddwyr, Bangor .................... 128 Mr. Asquith yn Abertawe......................... 128 Còfnodion Enwadol................................129 Byr-nodion ................. ...................... 131 At ein Gohebwyr..................................; 132 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'î FAB. PBIS TAIR CEINIOG.