Skip to main content

~ì/M Mujui^cy ^ÇojeLtU^Cd. ..... s II ì 1 1 1 1 Bhif 724.] [Cyfbes Newydd 75. DIWYGIWR. MAWRTH, 1896 " Yr eiddo Cmsar i Ceasar, a'r eiddo Duw i DduioP * DAN OLYGIAETH Y PARCH. E,. THOMAS, GLANDWR. — A— WATCYN WYN, AMMANFORD. ----------------------------------------------------,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,-------------------,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,—_ i CYNWYSIAD. '' Y Caniedydd Cynulleidfaol'' a'i Feirniaid, gan Watcyn Wyn 69 Shakespeare yn Gyniro................................. 73 Gofynion yr Amserau oddiwrth yr Eglwysi, gan y Parch. E. Powell, Pontardulais........................., 74 | Derbyn Crist, a Ehodio Ynddo, gan Grwilym Iago.......... 77 Hunan-Gofiant John Jones, Llangiwc.................... 79 Y Moddion Mwyaf Effeithiol i Feithrin Ysbryd Cenadol yn einHeglwysi, ganyParch. J. Gwrhyd Lewis, Tonyrefail 81 Diwygio yr Ysgol Sabbathol, gan Ap Hugh............... 83 Y Golofn Faeddonol— '.' Y Caniedydd Cynulleidfaol".................... 85 Beth am yr " Amen?"............................ 86 Yr Ymgyrch a'r Gronfa..........................87 , Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet.... 88 j COLOPN YR EmYNATJ— Geiriau Duw................................... 91 Llyfrau .......................................... 92 Llythyr y Parch. D. Jones, Granville, Ohoi, at y Parch. T. Johns, Llanelli.................................. 93 Helyntion y Dydd— Tanchwa Tylorstown......... .................. 95 ( F Celt yn dod i Llanelli.......................... 95 Agoriad. y Senedd............................... 96 j A oedd Paul yn Gyfoethog ? ............................ 97 Cofnodion Enwadol............................... 97 Byr-nodion ...........................................100 í LLANELLI: ARGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. BEES A'l FAB. PRIS TAIR CEINIOG.