Skip to main content

'L/fâ.-lÍCÄJ^CU^^'OJléaA^-. i : [l Rhif 722.] [Cyfres Newydd 73 j DIWYGIWR. IONAWR, 1896 " Yr eiddo Ccesar i Cc&sar, a}r eiddo Duto i Dduw." 1 ' 1 - DAN OLYGIAETH Y PARCH R THOMAS, GLANBWR. j _A- WATCYN WYN, AMMANFORD. 1 • ■ i. ! : % CYNWYSIAD. Y Parch. John Thomas, Bryn a Chasllwchwr. (Darlun),geta y Parch. D. Lewis, Llanelli....................... 4 Cyfoeth Bywyd Crist................................. 8 Yr Yingyrch a'r Gronfa. Gan B. T..................... 9 Moeseg, gan Mr. E. Keri Evans, M.A.................. 11 Wedi Marw, yu Llefaru eto......-. .................---- 14 Gronynau .... .............................. 16 i Dysgeidiaeth Urist, gan Gaius.......................... 17 Llyfrau........................................ 20 Y GOLOFN FÀSDD0N0L- Telynau a Dorwyd vn Gynar..............*.. 21 Y Parch S. Davies, Peniel.................. 22 Mrs. Parry................................. 22 Mynydd yr Arglwydd------ ................... 22 Y Genadaeth, gan y Parch J. Hywel Parry, Llansamlet 23 Cwm Rhondda, gao y Parch T. G: Jenkyn, Llwynpia..... 26 Llyfraù yJDyfodol..... ............ .£..... 29 Helyntton y Dydd— Cor Bechgyn Treorei....................... 30 Tysteb Dr: D«vies, Siloah................... 31 Dechreu Blwyddyn.......................... 31 Cofnodion Enwadol................................ 32 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN R. R. REE8 A'l FAB. PRIS ÍAIR CEINIOG. îi :' 1 " ■ • - . :