Skip to main content

4.6 Ehif 714.1 [Cyfres Newydd J^ff DIWYGIWR. MAI, 1895. íl Yr eiddo Gmuar i Ctssar, a'r eidclo Duw i Dduw." DAIÍ OLYGIAETH Y PÁRGH H THOMAS, LIVERPOOL. - A — WATCYN WYN", AMMANFORÛ CYNWYSIAD. Dr. E. W. Dale {Darhni). gan y Pareli. H. Elfed Lewis, Llarielll..................................... Y Prydíerth, gan y Parcli. H. Parry Thomas, Birkenhead John Penry, gan v Parch. W. Thomas. Whitland........ Cìrwedel: ""Y LÌofft Fach," gan y Parch. D. PJiagfyr •,Jones,Pontargothi................................ Hunàn-gofìant John Jones, Llangiwc .... ......,..-....... Y Golofn FaRddonol*- Bhosyn Cyntaf y Gwanwyn .................... Y Teirawr Tywyllwch................... ......,. . Cwin Bhondda, gán y Pai-ch. T. G. Jenfcyn, Llwynpia. . .. Y Meusydd Cenadol, gan y Parch. R. O. Hughes. Plasmarl Cadw Cyfeillach, ga,n Mr. D. E. Williams, Pontardulais.. . Briwsion............................................. Helyntiun y Dydd — Mesur y Dadgysylltiad......................... Cyfarfodydd Aberystwyth............... ....... At ein Cymanfaoedd Canu.........................." Mr. Williams, Gwaelodygarth, '. . ................. Llyfrau..................'..',....................... Cofnodion Enwadol............................. Byr-nodion...................................... ...... Ât ein Gohehwyr . ................................ 133 137 143 146 149 151 152 lo3 155 156 15S 159 159 159 169 161 162 162 164 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l ,FAB. PBIS TAIR CEINIOG.