Skip to main content

Enir 7:12.1 [Cyfres Newydd. 6â|l «,■*; DIWYGIWR. MAWRTH, 1895. Yr eiddo Ccesar i Ccesar, a,r eiddo J)uw i J^duw" DAAT OLYGIAETH Y PAÍtCH. R. THOMAS, LIYERPOOL. WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Y Diweddar Barch. J. Jones, Llangiwc {Darlun).......... 69 Y Parotoad Ysbryd Angenrheidiol ar gyfer gwaith y Weinidogaeth, gan R.T........................ 72 Y Gweddnewidiad, gan y Pareh. D. M. JenMns, LerpwL... 78 Defnyddioldeb yr Ysgol Sabbathol, gan Mr. William Evans, Llanelli ,........................................ 81 Cwm Rhondda, gan y Pareh. T. G. Jenkyn, Llwynpia...... 85 Y GOLOEN FARDDOÌfOL — Yr Eryr........................................ 87 Enoch ... ..................... .......... 88 Er Cof am y Pareh. John Jones, Llangiwc.......... 89 Y Merthyr Cristionogol Cyntaf, gan y diweddar Barch, J. Jones, Llangiẃc.................................. 89 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.... 93 Briwsion............................................. 94 Chwedel : " Y Llofft Faeh," gan y Parch. D. Ehagfyr Jones, Pontargothi...:......................... 95 Llyfrau.............................................. 97 HbIìYJSTTION Y Dydd — Tywydd Caled.................................. 97 Agoriad y Senedd................................ 98 Marwolaeth y Parch. J. Wyndham Lewis.......... 98 Y Prif-athraw Ehys.............-...'.............. 99 Byr-nodion..........,................................ 99 At ein Gohebwyr.....................................100 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES A'l.FAB. PRIS TAIR CEINIOG.