Skip to main content

W/r- RHAGFYR, 1894 " Tr eiddo Çt&tW j Casar, a'r eiddo Duw i Dduw." * /. Í)A%0ÇÝJGIAÈTH Y PAB.CH. K. THOMAS, LIVJËRPOOL. :"" —A— r. WATCÝN WYN, AMMANFORD ^GYNWYSIAD. Adgofion Pum-Mlynedd-ar-Ugain yn Nghyfundeb Dygjr- reiniorCaerfyrddin, gan y Parch. T. Johns, Llanelli... Briwsion i'r Brysiòg ',.............. *Z. ■.............. Pulpud3arkRoad, Lerpwl, gan y Parçh. D. M. Jenkins.. Darllen.a Beth i'w Ddarllen,gah Mr.EvanThomas, Llanelli ■* Llythyr 'Newýrth Tomos ..."..... ............. ùyfrau.;..:,;........ .,.........v#........' ...:., Y Golofn Farddönol— ; ,i '•" . IMẁëdd y Flwyddyn ............; ì........ ^v.. v. Y Ddiwe*ddar Mrs. Lawrenee, Ábertawe...'..........". .... TJndeb yr Annibynwyr Cymreig........................ Iawn-ymddygiad yn Nhy Dduw, gan Mr. W. G. BJchards, Coleg Çaerdydd......................___....... Evan Lewis *a Dameg y Mab Afradlon, gan y Pareh. J. Foulies,- Attërafon............................... Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansa Morfa Mynwy.. ,..'..j&...................... HelÎUítioîí "^DSÊ&R&P _..,:', . _.•■ { Y*DiweaÖar Clẃydfardd...', .. .7, ri. .'... Olynydd Clwráfardd...... -jàtà^mif:. • ■ i"tìiweddar Iẅis^WilUams.........,.,.'.. . "£ Pëjgjî Lewis....,7^-j,..............*....... ........ Tâny:Mwtthig..f........................ ... ;.'■•*■• Pen Cpronog ìíwsia...................V.^.... Byr-áojdioja .. ''*. '....'.'.:..... ............,.... i>/.. .. Ât einGbhebwyr•'...................... .___..... .^ LLANELLI: "/-" . ■''"'? A\R.aRAîTWXP A ÇHYHOEDDTírCD GA?* $.; E. REÇft, f$ì& TAIB, ÇE^Í9f. 357 362 363 366 370 372 373 374 376. 377 HEL