Skip to main content

7ý>. ŵ^y-ẃw- TLtt^U. —j-< /Ä Rhif 708.] [Cyfres Newydd DIWYGIWR. TACHWEDD, 1894. " Yr eiddo Cmar i Casar, aW eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, LIVERPOOL. WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIAD. Cyfarfodydd yr Undeb Cynulleidfaol yn Lerpwl, gan R. T. 325 Eglwys Annibynol Horeb, Treforis, gan y Parch. W. Trefor Davies, Llanelli............................. 330 John Phillips, Wauntreoda, Eglwysnewydd, gan y Parch D. Gwernydd Rees, Whitchurch.................... 335 Y Meddwl, gan Carnero, Llanolli....................... 337 Caniolwyddiant y Genadaeth........................... 339 Darllen.aBethi'w Ddarllen, ganMr. Evan Thomas,Llanelli 341 Y Golofn Farddonol— Dafydd Tomos Llewellyn........................ 346 Yr Eneth Aniddifad......................... 346 Beddargraff /.................................r. 347 Llyfrau-----; ...................................... 347 COLOFN YR EMYNAU— Y Cariad Mawr.............................. 348 Briwsion ................................. ....... 34y Yr Achos Cenadol yn, Ngoleuni Hanes ei Sefydliad gan Iesu Grist, gan y Parch. J. Davies, 'Cadle......... 349 Helyntion y Dydd— Y Cynghor Plẁyfol............................. 353 Ein Colegau Énwadol a'r Prif-ysgolion............ 353 Ysgolion Canolraddol Sir Gaerfyrddin...........?': 354 Y Diweddar Barch. D. Jones, B.A., Abertawe...... 354 Byr-nodion......................................... 3öö At ein Gohebwyr-....................... 356 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES. PRIS TAIR CEINIOG.