Skip to main content

M 'W-datM Rhif 705.] [Cyfres Newydd 56. DIWYGIWR. AWST, 1894. u Ÿr eiddo Caesar i Cmar, aW eiddo îhiw i Dduw" DA5T OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS. LIVERPOOL. — A— -. - WATCYN WYN, AMMANFORD. CYNWYSIA.D. Dyledswydd Amaethwỳr Mewn Perthynas a Dirwest, gan y Parch. W. Thomas, Whitland.................... 229 Dyfodiad yr Efengyl i Eẁrop, gan Mr. D. E. Williams, Siloh, Glandwr.....................'..'/........ 233 Yr Eisteddfod [Darlun o'r Cadeir-fardd)....:......,......'. 236 Llythyr 'Newyrth Tomos.........., ....... ì......... 238 Y Cymry fel Ánghydffurfwyr, gan Preswylydd y Gareg, Abertaẅe .. ...'....:........................ 239t Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro....... ...... 242 Y Golofit Farddoîtol— Planhigyn y Sabbath........................... 244 Sabbath Gartref..................:...,......'.... 245 Gyfârfodydd. yr Undeb yn Nghaerdydd, gan Ymwelydd, {Darlun o'r Cad&irydd) .......___............... 246 Colofn yr Èmỳnau...... .-----,........................ 249 Y Genadaéth, gan y Parch. J.Tîywel Parry, Llansamlet... 250 Esgyrn Pregeth:............................... ........ 252 \ Llyfràu----- . .'.-.'............___............___.... 253 Cadair Elf ed (Darlun)"...-.............................. 254 Helyntion y Dydd^- Dwy Wyddfa..... .........___........___."... 255 Prif Ysgoli GymruaV Colegau................ .'. 256 Gweddio Dros y Gweinidog.. ..;.'. , ............. .;..... 257 Cofnodion Enwádol................ ..:............,...;. 258 Byr-nodion.... ............ .... ..............,........ 259 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDpWYD GAN" B. R. REES. FRIS TAIR CEINIOG.