Skip to main content

&* Â /a^^^^^w" <?y*~&^*-~&£&( > Ehif 703.] [Cyfres Newydd 54./-1 DIWYGIWR. MEHEFIN, 1894. " Yr eiddo Cmsar i Ceesar, dr eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH R. THOMAS, LIVERPÖOL. WATCYN WYN, AMMANFORD. cyNWysIAD Mr. David Hughes>(liE.A.M. (darìun)___............... 165 Trais i Ddiflanu, gan Cynfal..... ..-----.............. 170 Prif-ysgol Gymru a Cholegau'r AnnibynWyr, gan Mr.John Morgan Jones, Coleg Caerdydd....,................. 175 Yr Addoliadol yn Hghaniadaeth y Cysegr, gan Mr. Stephen Wüliams, Plasmarl................................ 178 Y Genadaeth, gany Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 184 Y Goloen Fahddonol— Penillion o Glod '...............................187 Uythyr 'Newyrth Tomos........'....................... 188 Helyntton y Dydd — Y Pedwar Aelod Cymreig...........,.___^...... 190 Ffrancon yn y Porth.........#................ 191 Eosebery a'r Pedwar Cymro...................... 191 Llyfbau— Perlau'r Awen.. -............................ 192 44 The Cup of Cold Water and Üther Sermons ".___ 193 Llaw-lyfr Bedydd.............................. 193 Caledwch Dyn Dan Bechod.......................... 193 Gochelwch Lyfrâu Drwg..................... »........ 194 Byr-nodion........................................... 195 At ein Gohebwyr............. .......\.......... I...... 196 LLANELLI; ABGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD OAST B. E. EEES. ;.; PRIS TAIR CEINIOG. : : - -