Skip to main content

"-*-*■ A*&/ Ehif 702.] [Cyfres Newydd 53. DIWYGIWR. MAI, 1894. " Yr eiddo Casar i Cmar, a'r eiddo Duw i Dduw" DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, LIVERPOOL. WATCYN WYN, AMMANFOED. CYNWYSIAD. Y Diweddar Barch. T. Davies, Clydacli (Darlun), gan y Parch. Stephen Thomas, Blaenycoed............. 133 Y Proffwyd Hosea, gan y^Parch. D. Tyssii Evans, Caerdydd 137 Yr Ysbryd Glân..................................... 140 Y Genadaeth a Chyfleusderau Bhagluniaeth.gan y Parch. L. Jones, Tynycoed......................... ....... 141 Samuel y Ptoffwyd, gan Mr. Williani Evans, Llanelli..,.. 145 Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro.............. 148 Y Golofn Farddondl— Y Golofn Dân................................. 150 Gwalch Ebrill, gan Watcyn Wyn....................... 152 Y Genadaeth, gan y Parch. J. Hywel Parry, Llansamlet.. 155 Annibyniaeth yn jt Iwerddon.........,................ 157 Helyntion y Dydd— i Ysgolion CanoLraddol Sir Gaerfyrddin............. 158 Ein Colegau Cenedlaethol..................... 159 Haydn Parry................................... 159 Llyfrau.......................................... 160 Cofnodion Enwadol. .......■...:.-..................... 161 Byr-nodion .. ................................... 162 At ein Gohebwyr.................. .................. 164 LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN B. R. REES. PÄIS TAIR CEINIOG.