Skip to main content

& Vt Bhii" 696.] [Cyfbes Newydd 47 DIWYGIWR, " §r eütòtf fcar i tjfesar, a'r nötoj gufo i §ÌMfo." »♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦,< DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, LIVERPOOL, WATCYN WYN, AMMANFORD. >■♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»»»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»»♦♦»♦♦♦♦»♦♦»»»♦♦♦« Çynwysiad-TACHWEDD, 1893. Tyngu a Rhegu, gan Watcyn Wyn (Barlun o'r awdwr) .. .. ., 325 John Penry a'i Amserau, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog.. 331 Ann Griffiths, Dolwar Feehan, gàn y Pareh. Ó. Grimths (Penar), Pentre Estyll.. .. ... ... ..............334 " Rhosyn Saron," gan Gwili, Ooleg y Bedyddwyr, Bangor .. .. 337 TJndeb yr Annibynwyr Oymreig "■' .. .... ..........339 Y, Goloes Fabddonol— , Llewelyn oin Llyw Olaf .... .. .'.. .. ;. .... 340 Eisteddfod Chicago .. .. .. .. .. ............; 344 Yn Llandain ........ *...............346 Ein Pobl Ieuainc, a'n Hegwyddorioh fel Anghydffurfwyr, gan y Pareh» R. Thomas, Lerpwl .. ............ .. 348 . HELYWTIOÎÎ. Y.'.DyDD—. •"' . . , ' * ,- r '; Yr TJndeb Cýmfeig y Fìwyddyn Nesaf .. .. .. .... ,352' Yr Eisteddfod G-ónedlaethol y Flwyddyn Nesäf .. .. ..353 Pwy yw Dafydd Dafìs ? ...... ..* ,. ;.' .... 354 Yr Hybárch. W. Jones, Pentretygwyn ,. .. ... .... 354 At Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Morganwg .. ...... .. 355 Byr-nödion.. .. . .* .... ...... .. ........ 355 At eîn Grohebwyr .. • >.. .. .. .. .... .. .. .. .» 356 LLANELLI: ABflfcAITŴlSpD #AN3« B. ESSE8, "?ATJÖHAîr STBEET. PRIS TMH CEINIOG,