Skip to main content

JâL cz^ Rhtf 693.] [Cyfbes Newydd 44. DIWYGIWR, 11 fjr áòìsD fcar i fenr, a'r riöìro gufo i gìmfo. DAN OLYGIAETH Y PÂECH. r. thomas, liverpool, WATCYJST WYN, AMMANFORD. Cynwysiad—AWST, 1893. Anerchiad i Fyfjnrwyr, gany Pareh. T. Davies, D.D., Llanelli...... Cyfarfodydd Wythnosol.......................... .............. John Penry a'i Àmserau, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthinadog Y Caniedydd Cynulleidfaol, gan E.T............................ Paul Mewn Dyled.......................................------ Y Golofn Fabddojtol--- Grardd Gethsemane...................................... Cyfarchiad............................................ Ar Ymadawiad Miss Annie James i Gilowen.............. Cymdeithasiaeth Gristionogol, gan y Parch. T. Edmunds, Hirwain. . CöLOFN YB EmYNATT— Gweddi am y Dylanwad Dwyfol.......«n,............. Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro.....;.............. Hanes Hynod, ond Gwir, gan Mr. D. Thomas, Möuntain Ash... Helyntion y Dydd— Y Senedd.........:......,/........................... Esgob ac Archddeon Llanelẅy....................... ,Éin Oolegau.....................................• • • Y Canwyr ac Eisteddf od Chicago..................... Cofnodion Enwadol......................................• ■ Byr-nodion............................................... i LLANELLI: ÁBGBAFFWYD GÂN B. B. BEES, YATTGHAN STBEET. 229 236 238 240 242 245 247 247 248 251 252 253 2Ö7 257 258 258 259 260 PRIS TAIR CEINIOÖ.