Skip to main content

Bhie 690.] [Cyebes Newydd 41. DIWYGIWR, " §r áboo fear i fakr, n'r ûòha Juí» i fiìmfff." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, LIVERPOOL, WATCYJST WYN, AMMANFORD. Cynwysiad—MAJ, 1893. Estyn y Rhaffau, a Sicrhau yr Hoelion, gan ÿ Parch. D. Tyssil Èvans, M.A., Çaerdydd ................................. 133 Ann Griffìths, Dolwar Feehan, gan y Parch G. Griffiths, (Penar), Pentre Estyll........................................... 137 PuLPTJD JaaNDILO— » Carcharu arn Bregethu, gan y Parch W. Davies............ 140 JohnPenry a'i Amserau, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog.. 147 Y Golofn Faeddonol--- , John Penri......................................... ... 150 Ewyllys Olaf John Penrv................................. 150 Oef nhrith.............\................................. 151 Profiad John Penry wedi eael Goleuni Newydd............ 152 Bnrn Laynian am ein Colegau.................................. 153 Y ddiweddar Mrs Freeman, Brynhyfryd, Abertawe, gan B.T....... 155 Thomas Toke Lynch, gan y Parch. ~W. A. Griffiths, Sketty,Ar>ertawe 156 Hanes Hynod, ond Gwir, gan Mr. D. Thomas, Mountain Ash. ..... 160 •Helyntion y Dydd— Dihystr Glofa y Great Western............................. 162 Ooffa'r Merthyron.............................. . ....... 162 Yr Haf Cynar......................................."... 163 Eglurhâd................................................. 163 Byr-nodion...............--.*.................................... 164 At ein Gohebwyr....................................,......... 161 LLANELLI: ABGRAFFWYD GAN B. B. BEES, YATJGnAN STBEET. PRIS TAIR CEINIOG,