Skip to main content

■•*-. -; Ehif 689.] .... . LCyfbes Neẃydd 40., DIWYGIWR " ,$ r ciîiöa Im i fear, aY eioîro gtittr t fìöufco." DA3ST OLYGÍAETH Y PARCH. R. THOMAS, LlVERPOOL, WATOYN WYN, AMMA NFORD. Cynwysiad—EBEILL, 1893. Ehagolygon Pwlpud Cymru, gànMr. Thomas Wílliams, B.A., Ysgol ; y Gwynfrŷn..............................*.. ~-. ...*;,..,..,.■ 101 Y Proffwydi Byrion, gan y Parch. D Tyssiì Evans, M.A , Caerdydd 105^ Cadw Seiat, gan y Parch. D. E. Jones, Pontargothi...."............ 1101 Efengyl Ioan, gan y Pareh. T^ Davies, Trelyn..................... 114, John Penry a'i Amserau, gan y Päreh. H. Ivor Jones, Porthmadog.. 1W Y G-OLOFN Fabddoîîol—- •' '. Darlun Diweddaf Hwfa Môn...................,........ 119 Enid Eira.................................,. A. •....... H9 Llaw Duw......................... •.......,..;......... 120 Esgooyddiaeth y Tri Canrif Cyntaf, gan y diweddar Barch. J. Lloyd Jones^ Penciaẅdd....................... >... — ......... 120 GoLOFsr YB, Emynau—- .„. Ffordd y Groes........................................... 123 Ieuan o Leyn, a Jones, Peneìawdd........................... ... |23 Iẁan Jenltyn, ac E. .8. Hughes........... .\. ,-.................... 124 Yr Egíwys Grîstionogoí a'r Genadaeth, gan Mr. D. Morgan, Garnant 125 Helyntion y Dydd.......................................... 127 Dalen yr Henäfìaethydd, gan Clwydwenfro............•.......... 129 Hanes Hynod ond Gwir, gan Mr. D. Thomas, Moúntain Ash,.... .130 Cornódion Enwadol.................. ^........... •............. 132 At ein G-ohebwyr,............................................. 132 LLANELLI: AEGEAFFWYD -GAN B, E. REÉS, YAtTGHASr STEEET. PRIS TAIR CEINIOG, ___________ -____■_____*____- ' . -- '■-- "r^nt ^i m> ^ \w» m m "■ i