Skip to main content

/wy^ YYjy*M OLÚsn^ >AcêJLûK!ÜL0L^ Ehif 688.] • [Cyfres Newydd 3,9. " §x zùì)ö Cocsitr i tear, a'r íiöìẃ gufo i Jbufo." DAN OLYGIAETH Ỳ PARQH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. Cynwysiad-MAWRTH, 1893. Ehan Cymru o Blaid y Genadaeth, gan y Parch J. Daries. Wern, Ystalyfera............................................. 69 Pulpud Brynborian, gan y Parch. E Lewis (ji/da darlun).......... 76 John Penry a'i.Amserau, gan y Parch. H Ivor Jones, Porthinadog 79 Efengyl Ioan, gan y Parch. J. Dayies, Trelyn.................... 81 Ann Griífiths, Dolwar Pechan, gan y Parch. G. Griífiths, {Penar), Pentre Estyll.'......................................... 84 Y Golofn Pari>doxol--- Ser y Goron.......................................... 87 Gwaredigaeth.........................;.;.............. 88 Y Llyfr Tonau ac Emynau Newydd, gan David Lewis, Llanelli.. .. 88 Yr Eglwys Ciristionogol yn Ngoleuni y Saith Benod Gyntaf o'r Actau gan R.O.H.............................,.................91 Iago, gan Preswylydd y Gareg, Abertawe...................... 92 Helyntion y Dydi>— Cyfaríyddiad y Senedd.................................. 96 Cymru'n Siomedig....................;................. "96, "\ Siarad Croew.......................................... 97 Y Glowyr....■;........................................ 97 Ergyd Esgobol......................................... 98 Addoli Duw yn Nheml ỳrEirun................................ 98 Llyfrau................................................:..... 98 Byr-nodion................................................... 99 At ëin Gohebwyr................................'..-..'.......... 100.' LLANELUi AJBÖRAEFWYD GAN B. B. BEE8, YAUGHAIT 8THEET. PRIS TAIR OEINIOG,