Skip to main content

Ehif 685.] [Cyfres Newydd 30. DIWYGIWR, " gr ÊÌbò0 fenr i fear, n'r jeiöíro fjitfo t gûittí." »«»»»«»« ►♦♦♦♦♦♦♦♦.»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* DAX OLYGIAETH Y PARCH. JR. THOMAS, GLANDWR, WATOYJST WYN", AMMANFORD. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦4 Cynwysiad—RHAGFYR, 1892. Ein Hargyhoeddiadau, gan y Parch. B. Davies, Trelech.......... 357 Anhebgorion Cyineriad da, gan y Parch. D. Jones, Cwmbwrla...... 364 Braslun o'r Epistol at y Gfalatiaid, gan y Parch E. Thomas, Pen- rhiwceior.............................................. 368 Cymhwysderau Athraw da yn yr Ysgol Sul, gan y Parch. L. Evans, B.A., Moriah, Penfro.................................. 371 Y Diweddar Barch. David Saunders, D.D., gan Mr. D. Ladd Davies, Caerdydd...................................... 374 Y GrOLOFN PABrrOîfOL — % 0 ! Paid • ;ystyru'rTlawd.............................. 376 Llyfrau...................................................... 376 Y Tadau Pererinol, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog...... 377 COLOFN YR EmYNAU— Nid gofyn wyf am Wneud fy Mywyd im'.................. 378 Ein lesu hoff, cyn Grwasgar o dy dŷ....................... 380 Tosturia, Dad........................................... 380 Canlyn Iesu............................................ 381 Wyt ti'n Llwythog a Blinderog ?......................... 381 Hanes Hynod ond Gfwir....................................... 381 Yr Eglwys Gristionogol yn Ngoleuni y Saith Benod Gyntaf o'r Actau 384 Helyntion y Dydd— Prif Ysgol i Gymru..................................'.. 386 Eobyn Ddu Eryri...................................... 387 Parch T. Thomas, Llanfair.............................. 387 Cofnodion Enwadol........................................... 388 Byr-nodion................................................... 389 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN- B. R. REES, YATJGHAN STREET.