Skip to main content

DIWYGIWR " §x äöírn fear i fear, n'r riòìro §iẃ t gìmfo." ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ DAN OLYGIAETH T PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Cynwysiad—TACHWEDD, 1892. Tennyson, (Darlun), gan W. W................................ 325 Y Sabbath, gan y Pareh. E. 0. Hughes, Plasmarl................ 330 Yr Epistol at yr Ephesiaid, gan Ap Hugh........................ 333 Prif Linellau Cynieriad Abram, gan Mr, D. Ladd Davies, Caerdydd. 337 Y Golofi^ Farddoîcol — Pryddestau y Goron.................................... 340 Yr Undeb Cynulleidfaol, gan Mr. T. Jabez Thomas, United College, Bradford.............................................. 343 . COLOFN TB EmYNATT---- Addolwn yr Ior........................................ 347 Byr yw ein Bywyd yma.................................. 348 Ehy wan fy Meddwl, 0 fy Nuw.......................... 348 Prydferthwch daear Fyd................................ 348 Ein Iesu hofî cyn Esgyn Fry............................ 349 Tecaf a Goraf o Feibion ý Boreu ......................... 349 Y Beibl Cymraeg, gan Gwladwr................................. 350 Y Tadau Pererinol, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog...... 351 Llyfrau...................................................... 353 Helyntion y Dydd— Yr Undeb yn Bradford...............:.................. 353 Y Diweddar Dr. Saunders................................ 353 Ein Cymdeithasau...................................... 354 .Dechreu M.P.'s........................................ 355 CofnocOon Enwadol........................................... 355 Byr-nodion.................................................. 356 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. B. BEES, VAUGHAN STBEET.