Skip to main content

NtfJ^ t\)JLUou^> ^Jo^CkxK Ehif 681.] [_Cyfres Newydd 'ò'l DIWYGIWR " jgv riòìw fcar i ê&SM, a'r riòuo §nfo t guithj." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. Cynwysiad—AWST, 1892. Y Diweddar Dr. J. Thomas, Liverpool, gan Edrnygydd............ 22!» Neillduolion Gwir AdfywiadCrefyddol, gan E.T................... 235 Yr Undeb yn Ferndale.......................................... 240 Cristyn Dyfod Gryda'r Cymylau, gan y diweddar Barch. W. Roberts, Liverpool............................................... 244 Tri Chyfarfod................................................ 247 Y Golofn Farddonol— Gyfodiad y Lasdon...................................... 251 CoLOFN YK EmYNAU— Aros yn y Ty.......................................... 252 Hanes Hynod ond Gwir, gan Mr. D. Thomas, Mountain Ash..... 252 Helyntion y Dydd— Yr Etholiad............................................ 256 Y Senedd Nesaf......................................... 256 Cadeirydd Nesaf yr Undeb.............................. 256 Dr. Thomas, Liverpool................................... 257 Dr. Herber Evans yn Brií-athraw......................... 257 Program Eisteddfod Genedlaethol Pontypridd............... 257 Llyfratt— Cyfrol y Jubili, 1891...................................... 258 Cofìant Rowlands, Aberaman................................. 259 Cofnodion Enwadol........................................... 259 Byr-nodion.................................................. 260 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAÎí B. E. EEES, VATJGHAN STEEET. PRIS TAIR CEINIOG,