Skip to main content

Bnn? 680.] [Cyebes Newydd 31 DIWYGIWR, " fr riìtòo fear i faar, a'r áòoo §ufo i iònlu." DAS OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATOYN WYN, AMMANFORD. Cynwysiad—GORPHENHAF, 1892. Eos Morlais.................................................. 197 Yr Eglwys a'i Pheryglon oddiwrth Ysbryd yr Oes, gan y Pareh. J. H. Parry, Llansamlet................................. 201 Y Diweddar Barch. T. Llewelyn, Momitain Asli, gan y Parch. 0. Jones, Mountain Ash.................................... 2 0.5 Oân y Creu, gan W.W........................................ 207 Lloffion Cyrddau Mai, gan y Parch. D. Jones, Cwmbwrla.......... 208 Perthynas yr Eglwys a'r Bobl Ieuainc, gan y Parch. J. Rhyddereh, Llanfair-Caereinion..................................... 210 Athan Fardd, gan W.W....................................... 213 Y Golofít Fabddonol— Y Ddraenen Wen.....................,................ 216 Priodas Mr. William Evans............................. 217 Canmol y Bardd....................................... 217 Amen................................................. 217 Hir a Thoddaid........................................ 218 CoLOFN YR EütYîîAtr— Iachawdwriaeth Gymaint................................ 218 Y Jerusalem Nefol...................................... 218 Hanes Hynod ond Gwir, gan Mr. D. Thomas, Mountain Ash..... 219 Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro...................... 222 Helyntion y Dydd— Yr Etholiad Cyfíredinol................................ 224 Dillwyn............................................... 225 Yr Etholiad yn Abertawe................................, 225 Cofnodion Enwadol........................................... 226 Byr-nodion..................................................228 LLANELLI: AEGEAFFWYD GAN B. E. EEES, VAUGHAN STEEET.