Skip to main content

Rhif 679.] Cyfres Newydd 30. DIWYGIWR. "■ %t tìbòo ê&m i fear, a'r áoìsa gtifo i gì)i#." DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDWR, WATCYN WYN, AMMANFORD. Cynwysiad-MEHEFIN, 1892. Ein Colegau, gan y Parch. D. Tyssil Evans, M.A., Caerdydd....... 16ô Ysbrydion Aflan y Testament Newydd, gan Mr. D. 01iver Davies, Gwynfryn.............................................. 169 Rhagolygon yr Eglẃysi am Bregethwyr y Dyfodol, gan Ioan....... 171 Llyf rau........................................................ 173 Addysg Pregethwyr........................................... 174 Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro...................... 176 YjGoLOFsr Parddonol— Englyn................................................ 177 Mis Mai............................................... 178 Saul ar y Ffordd i Dainascus............................. 178 CoLOFST YR EmYNAU— Emyn Priodasol........................................ 179 Enryn Diolchgarwch.................................... 179 Cwrdd Grweddi......................................... 180 Gwinoedd y Beibl, gan y Parch. H. P. Jenhins, Treorci............ 180 Cyfarfodydd Mai, gan Ymwelydd............................... 183 Ein Llenyddiaeth............................................. 187 Helyntion y Dydd— Herber ar ei TJchelfanau................................. 189 Jiwbili y Parch. J. Thomas, D.D.......................... 189 Cymanfaoedd Canu Cynulìeidfaol......................... 190 Darlith Newydd Penar ar EmynwyrCymru................ 190 Beth ddaw o'r Sabbath ?................................. 190 Câny Creu, gan W.W........................................ 191 Cofnodion Enwadol........................................... 195 Byr-nodion.................................................. 196 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. B£ES,*VATJGHAN STREET.