Skip to main content

DIWYGIWR. íf gr tibìso fear i femr, a'r ûhììa guùr i gìmfo." DAN OLYGIAETH Y PAROH. R. THOMAS, G-LAJSTDWR, WATCYN WYJST., AMMANFORD. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦« Cynwysiad.—EBEILL, 1892. Llais y Tadau at Grefyddwyr y Dyddiau Hyn, gan y Parch. I). M. Jenluns, Liverpool......................................... 101 Enwau yr Apostolion, gan y Parch/D. Tyssil Evans, M.A........... 104 Geiriau Crist yn yr Oruwch-ystafell............................. 108 Yr Arferiad o Poddi Diod yn y Cynhauaf Gwair, gan y Parch. J. Tegryn Phillips, Hebron.................................,. 110 Lìenyddiaeth Cymru.......................................... 113 Hen Oedfaon, gan y Parch. J. Foulhes, Aberafon................. 1 ló Y Coleg a'r Genadaeth, gan Mr. T. Jabez Thomas................. 110 Y Golofn Farddonol— Deddf Goddefiad.......................................... 118 Adgyfodiad Mab y Weddw o Nain........................ 118 COLOF5T YR EMYNAU— Wrth Borth y Nef........................................ 1 líJ Dystawrwydd Crist...................................... 120 Y Tadau Pererinol, gan y Parch. H. ívor Jones, Porthrnadog...... 120 Yr Alwad Genadol, gany Parch. H. Eìvet Lewis, Llaueüi.......... 121 Dalen yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro. ...................... 125 Cynydd Graddol Annibyniaeth yn Mynwy, gan y Parch. J. Jones, Mynydd Islwyn. ......................................... 126 Helyntion y Dydd— Y Cynghorau Sirol...................................... 128 Athraw Dyfodol Coleg Bala-Bangor—Canwyli Ebenezer..... 129 Gwyl Dewi.................................____....... 130 Y Diweddar Barch. W. Ambrose, Porthmadog.. .'.................. 130 Cofnodion Enwadol........................................... 131 Byr-nodion.................................................. 132 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAff B. R. REES, VATJGEAN STREET. PRIS TAIR CEINlOG, -