Skip to main content

Qw> ì/Mj^c âoJL^d^ Rhit 675.] [Cyfres Newydd %26. Y DIWYGIWR. CEWEFRÖR. 1892. " Yr eiddo Ccesar i Ceesar, cìr eiddo Duio i Dduw." DAN OLYGIAETH Y ' . , PARCH. R. ITHOMAS, GLANDWH, WATCYN WY N l AMMA N FÜBD f! ♦♦.♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦«♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.»*,». «.♦♦*•..• CYNWYSIAD- Ÿ Deftroad Cenedlaethol ....... .....................,...... 37 GWaith yr Ysbryd Glân, gah y Parch. W. Thomas, Whitland... . 40 Yr Eisteddfod a'r Gadair...............................'.•....'...'. 47 Enwau yr Apostolion, gan y Parch. D. Tyssil Evans, M.A. .... 50 Y Golofn Farddonol—r- . " Ceisiwch yn gyntaf Deyrnas Dduw.".........;........ . . 53 Llinellau o Gydymdeimlad ....:.......\................. "54 COLOEN YR EMYNAU— , ' Llais yr Iesu.......................:.'.._. ............... 55» Dymnniad am Nerth....................... ./..,... 55 Geiriau Crist yn yr Oruwch-ystafell................... .. ........ 50 Y Salmydd.. v... ......'......-..,......:../.___......... ..... 61 Ein Cylchgronan.......................................___ 63 Myfyrdodau Buddiòl ..... ....>.... .......................... 63 Cydwybod,.gan y-Parch.W. R. Edwards, Brynmawr............ 64 HelyntiöN y Dydd— Yr Influenza~Marẅolaeth y Duke of Clarence............ 65 Cardinal Manning— Parch. R. P, Joncs, Pencader......... 65 F. Sonley Johnstone—-D. Rixon Morgan.................. 66 Abraham Bowen—Meta Scot .......................... 66 Dalen yr Henafìaèthydd, gan Clwydwenfro ...............___. 67 Byr-nodion Enwadol.......-....................,...../..,.., j. 68 LLÀNELLI: ABGRAFFWYDGAir B. B. EEE8, YATJGHAN STBEET. Pris Tair Oeiniog.