Skip to main content

Ci ftUte d4^V-yv^j ÍLê. «p «p' *m m «■» g<SJM| Ríjif 674.]^ [Oyfres Newydd 25 IONAWR. 1892. " Tr eiddo Caaar i Cmar, ayr eiddo '&aw i Dduio." DA5T OIYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANÜWH, WATÇYJNT WYIST, AMMANFORD. >■ !H >< CYNWYSIAD- Y Pareh. Josiah Jones, Machynlleth (Darlun), gau K.T.......... Yr Eisteddfod a'r Gadaìr..........................:..'......... Bìodau y Goron Ddrain. gan y Parch. H.Elvet Leẅis, Llanelli. . Geiriau Crist yn yr Oruwch-ystafell.................... ...... Cvnỳdd GraddorAnnibyiiiaeth yn Myuwy, gan y Parch. J. Jones, Mynyddislwyn..... ................ .................. Yr Emyn Cymroig, gany Párch. G. Griffiths (Penar), Pentre-estyll Y Godofjî FaìîddonöI/— Y Flwýddyn Newydd . .:.................................. COLOFN YR EMYNAU-- • :' Arweiniad........:......:............................. Hiraeth, am y Nefoedd ............................ ..... Gweddi am Ádíywiad ....................• ..'.......... Congl yr Esboniẃr, gany Parch. J. H. Parrÿ, Llansamlet........ Dalen -yr Henafiaethydd, gan Clwydwenfro..................... Helyntion- y Dydd— Blwyddyn 1891 —Y Fferiawyr......... ..,.....• . • :■■■■.■ Masnach—Gwleidyddiaeth—IJanelli a Chàerfyrddin......'. Cynadledd Caerdýdd........................• • • • .....• •. Y Genadaéth. ...........,..■',................-................. Llyfrau.................................•.................... Cydwybod, gany Paroh. W. B. Edwards, Brynmawr............ Cofnodìon Enwadol. . . ............• •.................•...... Byr-nodion Enwadol •............"..........,.................. 12 15 17 21 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ii LLAISTELLI: AlîGRAFFWYD GAN B. It." REES, YAtJGHÀîí 8TREET. Pris Tair Ceiniog.