Skip to main content

B~ ' T ; • • - JRbif 673.] . [_Cyeres Nevydd 24.> I Ÿ BIWTGIWE. RHAGFYR, 1891. " îr íî'rfẁ C'äíút ?' Ccesar, aW eiddo Duio ì Dduw?'1 !l i DAN OLYGIAETH Y PARCH. R. THOMAS, GLANDẄR, WATOYJST wM AMMANFORD. CYNWYSIAD- Dewis Diaeoniaid, gan y Parch. L. Jones, Tynycoed............ 357 Oedfaon Neillduol Gyda Fhregethwyr Neillduol, ganMr. T. Jabez . Thomas, Prifysgol Edinburgh.............. ............. 361 Elias yn ei Ddigalondid, gan Cynfal.......................... 366 Oriau Gyda'r Tadau Pei erinol, gan y Parch. H. Ivor Jones, Porthmadog..'...... '....',:.................___.___. 370 Yr Eisteddfod a'r Gadair.___..........____................ 372 Y Golofn Farddo>tol— Bhagfyr.............................................. 375 COLOi'N YR EhYNATJ— TangnefeíM................:-................".-... ... . ... 375 Emynau Diolchgarwch ..... .. . .... r........-...:....... 376 Nodiadau ar Luc xv., gan Ddau Gyfaill..............:........ 377 Llyfrau............................................ . 380 Y Maes Cenadol.. .............. ...'. ............ ........... 38l" Helyntion y Dydd— Y Ffermwyr—Y Glowyr............................ 383 Y Gwleidyddwyr—Addysgwyr: . .....___. ................ 383 Byrddau Ysgol...... . ... ■..--............................ 384 Cofnodion Enwadol.......... ...,............................. 385 LLANELLI: AEGRAFFWYD GAN B. R. REES, VADGHAN STREET. Piis Tair Ceiniog. *» ^ íg Hftss