Skip to main content

i^d<W-."Ta«fürv ... . . ■ «V • w*'-sv*^,. *?-*-v -^*^fcifc-~^——»-.....-».w—— —— . — ■--- ...... W/,í 1 i Ehif 672.] [Cyfres Newydd 23. Y DIWYG-IWB. TACHWEDD, 1891- " Tr ẁ'ŵ C«s«r i Gmar, arr eiddo JDuw i Dduw." :;nar olygiaeth t \ ■■■ PARCH. R. THOMAS,:. GLANDWB, WATCYJNT WYN, AMMANFORD. GYNWYSIAD- Teyrnged i'r Tadau, gan y Parch. T. Boberts, Wyddgrug..... . . 325 Oedfaon Neillduol Gvda Phregethwyr Neillduol, ganMr. T. Jabez Thomas, Prifýsgol Edinburgh.. . ....■■...... ......-----.. 330 Nodiadau ar Luc xv., gan Ddau Gyfaill................. ........ 336 " Y Brawd Anwyl, a'r Gweinidog Ffyddlaẅn," gan y Pareh. B.•- Thomas, Penrhiwceibr.............. . .................. 339 ''" Y GÓLOFN Earddondl— Gyfrol y Jubili, 1891:..,........,................ .......'. 342 COLOFN YR EmYNAU— x- Ymostyngiad......................................... 343 SulCymundeb......................................... 343 Diolchgarwch am y Cynhauaf.......................... 343 {11 Yr Eisteddfod a'r Gadair..................______............. 344 Llyfrau............................... ................ .346 Y Diweddar Herbert Herbert, gan " Scribner ".......... ...... 347 Dathliad Dau Canmlwyddiant Adeiladiad Capel Penmain, gan y Parch. J. Jones, Mynyddislwyn........................ 349 Cadarnhau hyd y Diwedd, gan y Parch. W. C. Jenkins, Cydweli 350 Helyntion y Dydd— ' Yr Wyl Eawr yn Bhyl—Coleg y Bala.................... 353 Parch. D. Charles Dàvies—Cyfarfod ÎSTéwcastle...:... .... 354 Bwrdeisdrefi • IianelÜ & Ghaerfyrddin. ......'............ ;r.í 355 W. H. Smith—Parnell........... ...-.;...........:..... 355 Chamberlain ỳn Sir Abettéîir......:.... ........ ...:.... 356 Byr-nodion Enwadol .-----................................... 356 LLANELLI: ARGRAFFWYD GAN B. R. REES, VAUGHAÎî STBEET. Pris T«ir Ceiniog. ^J i